Kopalnia Węgla Brunatnego BOT KWB Bełchatów S.A.  [Strona główna] [ Historia KWB ] [ Złoże ] [ Partnerzy ] [ Oferta ] [Odkrywka Szczerców] [Ochrona środowiska]

 

 

 


Witaj na stronie poświęconej największej kopalni węgla brunatnego w europie.

Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" Spółka Akcyjna w Rogowcu prowadzi eksploatację węgla brunatnego dla potrzeb pobliskiej Elektrowni "Bełchatów" S.A. o mocy 4 320 MW. Całkowite zasoby węgla brunatnego wynoszą ok. 2 mld ton i są podzielone na trzy pola : "Bełchatów", "Szczerców" i "Kamieńsk". Zdolność wydobywcza Kopalni to 38,5 mln ton węgla brunatnego w roku, przy średniorocznym zdejmowaniu nadkładu w ilości 100-120 mln m3. Eksploatowane i wykorzystywane są również surowce towarzyszące jak : piaski, żwiry, iły czy kreda jeziorna.

Ogrom przedsięwzięcia jakim była budowa Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" oraz zastosowanie oryginalnych i nowatorskich rozwiązań technicznych upoważniają do stwierdzenia, że realizacja budowy kopalni jak również jej aktualna eksploatacja jest szczytowym osiągnięciem myśli technicznej w europejskim górnictwie odkrywkowym.

 

 

 

 
            REKLAMA:

Oficjalna strona: