Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

  [Strona główna] [ Historia KWB ] [ Złoże ] [ Partnerzy ] [ Oferta ] [Odkrywka Szczerców] [Ochrona środowiska]

 

 

 


Oferta KWB Bełchatów

Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" Spółka Akcyjna prowadząc eksploatację złoża węgla brunatnego zdejmuje i przemieszcza na zwałowiska wielkie ilości nadkładu. W tej masie znajduje się wiele różnorodnych kopalin o dużym znaczeniu gospodarczym, które kopalnia selektywnie odzyskuje. Od kilku lat zmierzamy do pełnego zagospodarowania występujących kopalin:

  • kruszyw mineralnych (pospółka piaszczysto żwirowa i krzemienna, tłucznie, klińce i grysy granitowe, wapienne, kwarcytowe i z gruzu betonowego),
  • piasku naturalnego o dużej czystości,
  • łatwo topliwych piasków kwarcowych o zawartości SiO2 pow. 99%,
  • wolnych od zanieczyszczeń surowców ilastych o dużej różnorodności parametrów chemicznych, mineralogicznych i technologicznych,
  • kredy jeziornej (ekologiczny nawóz węglanowo - wapniowy),
  • ziemi humusowej, itd.

WAPNO NAWOZOWE POCHODZENIA NATURALNEGO - kopalina, odmiana 07a

Zawartość składników nawozowych.

Wapno nawozowe Eko-Calcium jest produktem powstałym z przetwórstwa (mielenia) kredy jeziornej - kopaliny towarzyszącej złożu węgla brunatnego.

Głównymi składnikami wapna nawozowego są: węglan wapnia (CaCO3) 85-95% masy suchej oraz węgiel brunatny jako dopełnienie do 100% masy. Zawartość składników balastowych (SiO2 i Al2O3 - piasek, glina) nie jest większa niż 3 %. Kreda jeziorna w minimalnych ilościach zawiera związki: żelaza, magnezu, potasu, sodu, fosforu.

Rolę nawozową spełniają: węglan wapnia - odkwaszanie gleby oraz węgiel brunatny-poprawa fizycznych właściwości gleby (zmiana struktury, retencja wody).


REMONTY:

1. Głębinowe agregaty pompowe o parametrach:

Q = 0 ÷ 600 m3/h,
H = 0 ÷ 400 m,
P = do 75kW na napięcie 380V,
P = do 160kW na napięcie 500V,
P = do 300kW na napięcie 1000V
Pełny zakres remontów pomp typu GB,GBC,GC,GD,GF produkcji HYDRO-VACUUM S.A. oraz innych producentów po ustaleniu warunków remontu.

2. Silniki głębinowe mokre o parametrach:

P = do 75kW na napięcie 380V,
P = do 160kW na napięcie 500V,
P = do 300kW na napięcie 1000V
Pełny zakres remontów silników typu SGM, SM produkcji KARELMA S.A. oraz innych producentów po ustaleniu warunków remontu.

KAŻDY AGREGAT POMPOWY PODDAWANY JEST PRÓBOM RUCHOWYM NA STACJI PRÓB I OTRZYMUJE ATEST Z RZECZYWISTYMI DANYMI EKSPLOATACYJNYMI

Upłynnienia

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny z KWB "Bełchatów" SA należy do grupy węgli energetycznych pochodzenia organicznego mający zastosowanie głównie do celów opałowych.

Parametry jakościowe węgla brunatnego:

wartość opałowa - 7600 - 8100 KJ/kg
wilgotność naturalna - śr. 53 - 58%
zawartość siarki - 0,50 - 0,83%
zawartość popiołu - 6,5 - 11%
Oferujemy do sprzedaży w dowolnej ilości węgiel brunatny nie sortowany o granulacji 0 - 300 mm oraz węgiel sortowany o granulacji: 0 - 40, 80 - 300 mm (w ilościach do uzgodnienia) nadający się do spalania we wszystkich rodzajach pieców węglowych.

Filtry, inspekcje studni

Telewizyjne inspekcje studni głębinowych kamerą telewizyjną HYTEC.
Filtry studzienne


źródło - oficjalna strona KWB Bełchatów